Xestión e Contabilidade de Empresas

Servizos

Contabilidade:

  • Asentos contables
  • Balance de Sumas e Saldos
  • Balance de Situación
  • Conta de Perdas e Ganancias
  • Ratios
  • Extractos de contas
  • Extracción de datos para impuestos
  • Envío de datos á xestoría da propia empresa
    Ou Colaboración con xestoría-asesoría
imagen contabilidad
GESCOESP
Esperanza Expósito Buenaga
Porriño- Pontevedra
Tel: 698.189.786
email: info@gescoesp.es
Deseñado por Esperanza Expósito - www.gescoesp.es
S├ęguenos en: